Κουβάδες & Σφυριά

Κατασκευάζονται πάσης φύσεως κουβάδες για όλα τα σκαπτικά μηχανήματα, φορτωτές και εκσκαφείς, καθώς και βάσεις σφυριών
  • Κουβάδες
  • Βάσεις Σφυριών

ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ

Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό: DOOSAN CNC Τόρνος τεσσάρων αξόνων, CNC Παντογράφος Πλάσμα και με συμβατικές εργαλειομηχανές.

Μενού