ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ

Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό: DOOSAN CNC Τόρνος τεσσάρων αξόνων, CNC Παντογράφος Πλάσμα και με συμβατικές εργαλειομηχανές.

Image

DOOSAN CNC

– Μεγαλύτερη ικανότητα κατεργασίας της κλάσης που επιτυγχάνεται με περαιτέρω αυξημένο χώρο κοπής, μέγεθος τραπεζιού, επιτρεπόμενο φορτίο και άτρακτο ισχύος / ροπής

– Ελαχιστοποίηση των κραδασμών και του θορύβου λόγω της υιοθέτησης ατράκτων με απευθείας σύνδεση

– Μειωμένος χρόνος βραδυπορίας με ταχύτερη εναλλαγή εργαλείου και ρυθμούς acc / dec των ατράκτων και των αξόνων τροφοδοσίας

– Λειτουργία αντιστάθμισης θερμικής επέκτασης της ατράκτου ως στάνταρτ χαρακτηριστικό για σταθερή κοπή

– Σύστημα λίπανσης γράσου ως στάνταρτ εξοπλισμός για βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση
Τηλέφωνα:
eMail:
Image

ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ

Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό: DOOSAN CNC Τόρνος τεσσάρων αξόνων, CNC Παντογράφος Πλάσμα και με συμβατικές εργαλειομηχανές.

Μενού